phone messenger skype zalo

Giá tour ưu đãi

Với nhiều khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn, khách hàng sẽ đặt được dịch vụ có giá tốt nhất.

Uy tín & Chuẩn mực

Liên kết chặt chẽ với các đối tác và khảo sát định kỳ để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Nhiệt tình & Tận tâm

Đặt lợi ích khách hàng lên trên hết, chúng tôi hỗ trợ khách hàng nhanh và chính xác nhất.

Tour nước ngoài

Tour Du Lịch Bali

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Lịch khởi hành: 10, 17, 30/4; 8, 14, 21, 28/5; 4, 11, 18, 25/6; 2, 9, 16, 23, 30/7; 6, 7, 13, 28/8; 11, 17, 24, 25/9

9.990.000đ

Tour Du Lịch Georgia (Gruzia) - Azerbaijan Tháng 7,8,9: Cung đường Kavkaz huyền thoại

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Lịch khởi hành: 24/7, 21/8, 25/9/2020

53.200.000đ

Tour Du Lịch Georgia (Gruzia) - Azerbaijan Tháng 4,5: Cung đường Kavkaz huyền thoại

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Lịch khởi hành: 25/4, 22/5/2020

51.800.000đ

Tour Du Lịch Dubai - Abu Dhabi

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Lịch khởi hành: 15, 19, 20, 21, 25/2; 1, 7, 11, 14, 18, 25/3; 1, 8, 15, 22, 25, 27/4/2020

23.900.000đ

Tour Du Lịch Nga Moscow - Saint Petersburg (KH 1/6 từ Hà Nội)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 1/6/2020

54.900.000đ

Tour Du Lịch Nga Moscow - Saint Petersburg (KH 05/06 từ Sài Gòn)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 5/6/2020

55.900.000đ

Tour Du Lịch Hàn Quốc: Seoul - Khu trượt tuyết Yangjipine - Lotte World

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Lịch khởi hành: 28/2; 27, 28/3/2020

12.990.000đ

Tour Du Lịch Nga Tháng 6 Moscow - Saint Petersburg (KH từ Hà Nội)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 12/6, 17/6, 19/6/2020

55.800.000đ

Tour Du Lịch Nga Tháng 6 Moscow - Saint Petersburg (KH từ Sài Gòn)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 19/6, 26/6/2020

58.800.000đ

Tour Du Lịch Nga Tháng 7 Moscow - Saint Petersburg (KH từ Hà Nội)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 3/7, 6/7, 15/7, 17/7, 24/7, 31/7/2020

54.900.000đ

Tour Du Lịch Nga Moscow - Saint Petersburg (KH 10/07 từ Sài Gòn)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 10/07/2020

57.900.000đ

Tour du lịch Nhật Bản: Tokyo - Phú Sỹ - Hamamatsu - Nagoya - Kyoto - Osaka

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Lịch khởi hành: 24/3/2020

34.900.000đ

Tour Du Lịch Nga Moscow - Saint Petersburg (KH 22/07 từ Sài Gòn)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 22/7/2020

55.200.000đ

Tour du lịch Nhật Bản: Tokyo - Phú Sỹ - Toyohashi - Kyoto - Osaka

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Lịch khởi hành: 25/3/2020

36.900.000đ

Tour Du Lịch Nga Tháng 8 Moscow - Saint Petersburg (KH từ Hà Nội)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 7/8, 14/8, 21/8, 26/8/2020

54.900.000đ

Tour du lịch Nhật Bản: Tokyo - Phú Sỹ - Nagoya - Kyoto - Kobe - Osaka

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Lịch khởi hành: 28/3/2020

37.900.000đ

Tour Du Lịch Nga Moscow - Saint Petersburg (KH 14/8 từ Sài Gòn)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 14/8/2020

56.600.000đ

Tour du lịch Nhật Bản: Tokyo - Phú Sỹ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Bay ANA)

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Lịch khởi hành: 31/3/2020

34.900.000đ

Tour Du Lịch Nga Moscow - Saint Petersburg (KH 28/8 từ Sài Gòn)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 28/8/2020

57.900.000đ

Tour Du Lịch Nga Tháng 9 Moscow - Saint Petersburg (KH từ Hà Nội)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 4/9, 9/9, 11/9, 14/9, 16/9, 23/9, 25/9, 28/9/2020

53.900.000đ

Tour du lịch Nhật Bản: Tokyo - Phú Sỹ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Bay VJ)

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Lịch khởi hành: 31/3/2020

29.900.000đ

Tour Du Lịch Nga Tháng 9 Moscow - Saint Petersburg (KH từ Sài Gòn)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 4/9, 9/9, 16/9/2020

55.700.000đ

Tour du lịch Nhật Bản: Osaka - Kobe - Kyoto - Nagoya - Phú Sỹ - Tokyo

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Lịch khởi hành: 1/4/2020

37.900.000đ

Tour Du Lịch Nga Moscow - Saint Petersburg (KH 21/9, 23/9 từ Sài Gòn)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 21/9, 23/9/2020

56.900.000đ

Tour du lịch Nhật Bản: Osaka - Kobe - Kyoto - Nagoya - Toyohashi - Phú Sỹ - Tokyo

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Lịch khởi hành: 3/4/2020

36.900.000đ

Tour Du Lịch Nga Moscow - Saint Petersburg (KH 30/9 từ Hà Nội)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 30/9/2020

51.300.000đ

Tour Du Lịch Nga Moscow - Saint Petersburg (KH 30/9 từ Sài Gòn)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 30/9/2020

52.400.000đ

Tour Du Lịch Nga Tháng 10 Moscow - Saint Petersburg (KH từ Hà Nội)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 2/10, 7/10, 12/10/2020

51.300.000đ

Tour Du Lịch Nga Moscow - Saint Petersburg (KH 2/10 từ Sài Gòn)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 2/10/2020

52.400.000đ

Tour Du Lịch Nga Tháng 10 Moscow - Saint Petersburg (KH từ Sài Gòn)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Lịch khởi hành: 7/10, 9/10/2020

53.700.000đ

Tour trong nước

Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Nẵng - Bà Nà - Sơn Trà - Hội An - Cù Lao Chàm/Núi Thần Tài

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Lịch khởi hành: Thứ 5 và thứ 7 các tháng 6, 7, 8

4.190.000đ

Tour du lịch Thung Nai - Hòa Bình

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Chùa Ba Vàng - Côn Sơn - Kiếp Bạc

Thời gian: 1 ngày 0 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Hà Nội - Chùa Ba Vàng - Chùa Ngọa Vân

Thời gian: 1 ngày 0 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Hà Nội - Côn Sơn - Kiếp Bạc - Đền Đô

Thời gian: 1 ngày 0 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Hà Nội - Đền Ông Hoàng Bảy - Đền Bảo Hà

Thời gian: 1 ngày 0 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Chùa Cao Linh - Đền Bà Đế - Chùa Hang - Tháp Tường Long

Thời gian: 1 ngày 0 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Chùa Cao Linh - Bạch Đằng Giang - Đền Bà Đế - Chùa Hang

Thời gian: 1 ngày 0 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Chùa Phật Tích - Đền Đô - Chùa Tiêu - Chùa Bổ Đà - Chùa Vĩnh Nghiêm

Thời gian: 1 ngày 0 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Đền Cửa Ông - Chùa Cái Bầu - Đền Cô Bé Cửa Suốt

Thời gian: 1 ngày 0 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Đền Cửa Ông - Chùa Cái Bầu - Chùa Ba Vàng

Thời gian: 1 ngày 0 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Hà Nội - Chùa Ba Vàng - Chùa Yên Tử

Thời gian: 1 ngày 0 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Chùa Phật Tích - Đền Đô - Bà Chúa Kho - Chùa Dâu - Chùa Keo - Chùa Bút Tháp

Thời gian: 1 ngày 0 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Hà Nội - Bái Đính - KDL Tràng An

Thời gian: 1 ngày 0 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Hà Nội - Chùa Hương

Thời gian: 1 ngày 0 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Hà Nội - Hạ Long: du thuyền ACLASS STELLAR 4 sao

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Hà Nội - Hạ Long: ngủ tàu GOLDEN STAR 3 sao

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Lịch khởi hành: Liên hệ

Liên hệ

Tour Du Lịch Hà Nội - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Lịch khởi hành: 11/6, 18/6, 25/6, 2/7, 4/7, 9/7, 16/7/2020

4.790.000đ

Tour Du Lịch Hà Nội - Phú Quốc - Bãi Sao - Hộ Quốc - Vinpearl Land (Bay VJ)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Lịch khởi hành: 04, 09/07/2020

4.990.000đ

Tour Du Lịch Hà Nội - Quy Nhơn - Phú Yên - Ghềnh Ráng Tiên Sa

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Lịch khởi hành: Khởi hành liên tục tháng 6, 7, 8

4.990.000đ

Tour Golf

Tour golf tổ chức đưa du khách đi chơi golf nước ngoài, chơi golf kết hợp du lịch và đặt sân golf nước ngoài cho du khách muốn trải nghiệm trong các dịp công tác. Với đối tác là hệ thống các sân golf, khu resort, khách sạn trên toàn thế giới. AT Travel sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

CHÍ LINH - FLC HẠ LONG GOLF PACKAGE 2N1Đ(nhóm 4 golfer trở lên)

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Lịch khởi hành: Hàng ngày từ 25/7 đến 31/8/2020

4.820.000đ

ĐÀ NẴNG GOLF PACKAGE 3N2Đ(nhóm 4 golfer trở lên)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Lịch khởi hành: Hàng ngày từ 25/7 đến 31/8/2020

5.700.000đ

ĐÀ NẴNG GOLF PACKAGE 4N3Đ(nhóm 4 golfer trở lên)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Lịch khởi hành: Hàng ngày từ 25/7 đến 31/8/2020

8.350.000đ

NHA TRANG GOLF PACKAGE 3N2Đ(nhóm 4 golfer trở lên)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Lịch khởi hành: Hàng ngày từ 25/7 đến 31/8/2020

6.050.000đ

NHA TRANG GOLF PACKAGE 4N3Đ(nhóm 4 golfer trở lên)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Lịch khởi hành: Hàng ngày từ 25/7 đến 31/8/2020

8.650.000đ

ĐÀ LẠT GOLF PACKAGE 3N2Đ(nhóm 4 golfer trở lên)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Lịch khởi hành: Hàng ngày từ 25/7 đến 31/8/2020

6.500.000đ

ĐÀ LẠT GOLF PACKAGE 4N3Đ(nhóm 4 golfer trở lên)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Lịch khởi hành: Hàng ngày từ 25/7 đến 31/8/2020

9.150.000đ

Nhập số điện thoại để được tư vấn miễn phí

Chúng tôi sẽ gọi lại và tư vấn ngay cho bạn!

Điểm đến hàng đầu

Khám phá ngay các tour, hoạt động du lịch và địa điểm tham quan cho hành trình du lịch của bạn

Văn hóa trước khi Du lịch Dubai bạn nên biết

02/01/2020 776 lượt xem

Tour du lịch Dubai luôn là một hành trình thu hút đông đảo du khách trên toàn thế giới. Những công trình kiến trúc độc đáo, những trải nghiệm ấn tượng và nền văn hóa ẩm thực có một không hai trên thế giới sẽ mang đến sự tận hưởng tuyệt vời cho du khách.

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi ở Saigon, một nhóm bạn thời Đại Học, chọn Cty AT Travel tổ chức du lịch Nga với tiêu chí: uy tín, chất lượng, giá phải chăng. Vì Cty còn xa lạ với khu vực phía Nam nên có chút e ngại và lo lắng. Nhưng sau 9 ngày đi với Cty AT Travel, thì mọi thành viên đều thống nhất là chuyến đi thành công trên cả mong đợi.  Cảm ơn Cty đã có một hành trình rất hợp lý, ks tốt (có cả bếp và máy giặt), thực đơn Nga Việt xen kẻ ngon và không ngán, hướng dẫn đoàn Nga Việt đều quá chuyên nghiệp, các bạn đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều kiến thức về nước Nga, cả lái xe đưa đoàn đi cũng thân thiện và dễ mến. Cty AT Travel đã chọn đối tác ở Nga rất uy tín. Thành công của chuyến đi đặc biệt là hướng dẫn Anh Tú, một hướng dẫn xuất sắc, giỏi cả về kỹ năng vận hành tour lẫn kiến thức văn hoá lịch sử. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với AT Travel những chuyến đi sắp tới, và cũng sẽ giới thiệu với người quen về Tour Mùa Thu Vàng nước Nga mà tôi vừa đi.
Mai Phương
Mới hôm nào đến nước Nga còn ngỡ ngàng lạ lẫm mà hôm nay cả đoàn đã hạ cánh về đến sân bay nội bài bình an vui vẻ chia tay nhau bao lưu luyến giữa Hà nội - Sài gòn- Huế hẹn gặp lại nhau. Song phải cám ơn HDV Hoài Anh ngoài 50 tuồi đã dầy dạn kinh nghiệm hiểu biết về nước Nga (từng học và sống ở nước nga nhiều năm hiểu rất kĩ nước Nga) nên đã giới thiệu rất chi tiết về các cảnh quan bên đó ngoài ra còn là người rất khéo chiều khách tận tình với người lớn tuổi (đoàn có cụ 78 tuổi đi lụ khụ) và còn xách đồ giúp cô trẻ nhất đoàn (58 tuổi) rồi lại phải luôn luôn chụp ảnh cho tốp này tốp kia nữa chứ nhóm mình có đủ mặt là đều nhờ hướng dẫn viên này đấy. Cả đoàn lúc nào cũng vang tiếng cười vui vẻ suốt hành trình du lịch.
Nguyễn Bích Hằng
Chương trình tour tốt, dịch vụ chất lượng. HDV nhiệt tình. Nước nga rất xinh đẹp khi được AT Travel dẫn đoàn đi. Chúc công ty có chương trình đường dài và đăc biệt tour Nga đặc sắc hơn nữa
Lê Lê

Đăng ký nhận khuyến mãi

Đăng ký